นวัตกรรมกระบวนการกาแฟขี้ชะมด

สินค้านวัตกรรม

InnBuddy คือ ศูนย์รวมธุรกิจนวัตกรรมไทย ที่มีการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมซึ่งผ่านการคัดสรรมาอย่างดีที่สุด ช่วยให้ชีวิตคุณสะดวกขึ้น ง่ายขึ้น และดีขึ้น เรามีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยก้าวสู่การเป็น ไทยแลนด์ 4.0  สินค้าดีมีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์แรกภูมิใจเสนอคือ

เมล็ดกาแฟคั่ว VAGASO Biotic Process

เราคือใคร? ความหมายของนวัตกรรม เราขายอะไร? ทำไมต้องเลือก InnBuddy

InnBuddy เราคือใคร?

ด้วยการคลุกคลีอยู่วงการสื่อมวลชนมา 30 ปี มีโอกาสได้รู้จักกับนวัตกรผู้ผลิตสินค้านวัตกรรมหลายประเภท แต่ปัญหาที่พบเจออยู่เสมอคือ เมื่อคิดค้นหรือพัฒนาสินค้านวัตกรรมให้เกิดความน่าสนใจเพื่อนำไปใช้งานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร? จะต่อยอดองค์ความรู้ และหาช่องทางออกจำหน่ายอย่างไร? เราจึงมองเห็นความสำคัญตรงนี้ และคิดว่าคนไทยควรได้รู้จักกับสินค้านวัตกรรมชั้นดีที่สู้กับต่างประเทศได้แบบไม่อายใคร

ผู้บริโภคกับนวัตกรรม : ทุกนวัตกรรมจะกลายเป็น 1 นวัตกรรมได้นั้น ต้องผ่านการแก้ปัญหา หรือในวงการนวัตกรรมเรียกว่า Pain Point หมายถึง ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้บริโภคที่เกิดขึ้น เช่น ความไม่ชอบ ไม่พึงพอใจ ชีวิตมีความยากลำบาก ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต จนทำให้ผู้บริโภคต้องมองหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว นวัตกรรมซึ่งเป็นตัวสินค้า หรือบริการบางอย่างที่ตอบโจทย์ชีวิต และทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป

ขอบคุณข้อมูล และความรู้จากการสนทนากับ ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ หรือ ดร.อุ๋ย จาก FB : EasyInnovation ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรม ได้ตกผลึก จนได้นิยามความหมายของนวัตกรรม ทำให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้งาน หรือนำไปต่อยอดได้จริง ทำให้เรื่อง นวัตกรรม (Innovation) เป็นเรื่องง่าย และใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้น

ความหมายของนวัตกรรม

นวัตกรรม คือ นวัตกรรมประกอบไปด้วย 3 กลุ่มคำ ที่สำคัญได้แก่

1. Thing ประเภท (ต้องเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาแล้ว)

2. New มีความใหม่

3. Value มีคุณค่า กับลูกค้า หรือผู้ใช้ / ถ้านับกลุ่มคำครบทั้ง 3 ทำอะไร มีความใหม่ แล้วเกิดคุณค่า สิ่งนั้นก็เป็นนวัตกรรม

นวัตกรรมคือ

3 กลุ่มคำที่สำคัญ ประกอบไปด้วย

กลุ่มคำสำคัญที่ 1. Thing ในที่นี้แทนความหมายของสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้น หรือดำเนินการทำออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยแยกเป็นประเภทดังนี้

 • ผลิตภัณฑ์ (Product)
 • การบริการ (Service)
 • กระบวนการ (Process)
 • การบริหารจัดการ (Management)
 • ระบบ (System)
 • รูปแบบธุรกิจ (Business Model)

โดยการได้มาของ Thing อาจจะได้มาจาก การคิดค้นวิจัยและพัฒนาขึ้นมาใหม่ (Research & Development) หรือ การพัฒนาต่อยอด หรือปรับปรุง จากของที่มีอยู่เดิม (Improvement) ก็ได้

กลุ่มคำสำคัญที่ 2. New มีความใหม่ ก็อาจจะมีปัญหาตามมา เช่น ใหม่ของเรา แต่ไม่ใหม่ของเพื่อน ใหม่ของประเทศ แต่ไม่ใหม่ของโลก สำหรับความใหม่เรามีมาตรฐานที่สามารถอ้างอิง เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น มาตรฐานที่พูดถึงนี้คือ British Standard (BS) 7000 : 2008 ซึ่งได้นิยามคำว่าใหม่ไว้ 9 ระดับ

 • ใหม่สำหรับตนเอง (New to an Individual)

 • ใหม่สำหรับแผนก (New to a Department)

 • ใหม่สำหรับส่วน (New to a Site)

 • ใหม่สำหรับองค์กร (New to an Organization)

 • ใหม่สำหรับตลาด (New to a Market)

 • ใหม่สำหรับภาคส่วน / อุตสาหกรรม (New to a Sector / Industry)

 • ใหม่สำหรับประเทศ (New to a Country)

 • ใหม่สำหรับภูมิภาค (New to a Region)

 • ใหม่สำหรับโลก (New to the World)

มีความใหม่

ความใหม่ที่แตกต่างกัน จะแสดงให้เห็นถึง ระยะเวลาในการสร้าง พัฒนา นำเสนอ หรือการได้มาซึ่งรางวัล และบอกถึงระดับของนวัตกรรม เช่น ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับประเทศ แต่ไม่ได้ใหม่สำหรับโลก ก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ระดับประเทศนั้นเอง

กลุ่มคำสำคัญที่ 3. Value มีคุณค่า แล้วใครที่จะบอกถึงคุณค่าที่เกิดขึ้น คน ๆ นั่นก็คือ ลูกค้า ผู้ใช้งาน นั้นเอง

แล้วคุณค่าที่เกิดขึ้น มันมีอะไรได้บ้าง ? : ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ หรือ 2 เพิ่ม 1 ลด

 • เพิ่ม ผลประโยชน์ (Gain Creator)

 • ลด ความเจ็บปวด (Reduce Pain Point)

 • เพิ่ม คุณค่าทางจิตใจ (Emotional Contribution)

มีคุณค่า

ถ้าเรานับกลุ่มคำครบทั้ง 3 Thing ประเภท, New มีความใหม่, Value มีคุณค่า (ทำอะไร มีความใหม่ แล้วเกิดคุณค่า สิ่งนั้นเป็นนวัตกรรม Innovation)

นิยามนวัตกรรม

หลายคนสงสัย แล้วคำว่า เทคโนโลยี (Technology) ละอยู่ตรงไหนของนวัตกรรม

เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ (Tool) ที่จะทำให้นวัตกรรมบางอย่างสำเร็จ เนื่องจากปัจจุบันส่วนใหญ่กว่า 90% เราใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม

เช่น นำเทคโนโลยีมาสร้าง นวัตกรรมเชิงกระบวนการที่ทำให้ทำงานได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น, เอาเทคโนโลยีมาสร้าง นวัตกรรมการบริการ เพื่อให้เกิดความประทับใจ ความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้น หรือเอาเทคโนโลยีมาสร้าง นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ ทำให้ได้สินค้าที่ตอบโจทย์ ช่วยแก้ปัญหาของลูกค้ามากขึ้น 

จึงสรุปได้ว่า เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างนวัตกรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน นั้นเอง

ถึงตรงนี้ทำให้เรารู้สึกว่านวัตกรรม เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นใช่ไหมครับ

แต่เพื่อให้นวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเข้าไปอีก จะพามาทำความรู้จักกับอีก 3 คำ…ไปกันเลยครับ

นอกจากกลุ่มคำ 3 กลุ่มคำ การใช้รูปเป็นวงกลม 3 วงมาทับซ้อนกัน ก็มีความหมายคือ ตรงกลางเราเข้าใจแล้วว่าเป็นนวัตกรรม Innovation

แต่จะสังเกตว่ายังมีส่วนที่ทับซ้อนกันอีก 3 จุด (สีน้ำเงิน) ในรูป มาดูกันครับว่า แทนความหมายของคำว่าอะไรกันบ้าง ?

ใกล้ความเป็นนวัตกรรม
 • Invention หรือ สิ่งประดิษฐ์ (ทับซ้อนกันระหว่าง Thing + New)
 • Invaluable หรือ สิ่งที่เป็นประโยชน์ (ทับซ้อนกันระหว่าง Thing + Value)
 • Initiative หรือ ความคิดริเริ่ม ไอเดียใหม่ ๆ (ทับซ้อนกันระหว่าง New + Value)
สิ่งประดิษฐ์ที่ให้คุณค่า

ขอบคุณงาน ProPak Asia 2022 เล็งเห็นถึงความตั้งใจ และความพยายามของ InnBuddy ที่นำเอาสินค้านวัตกรรม มาส่งต่อให้ถึงมือผู้บริโภค

โดยให้โอกาส เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “InnBuddy ตัวแทนสินค้านวัตกรรม จากนวัตกรถึงมือผู้บริโภค” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ที่ผ่านมา

สร้างคุณค่านวัตกรรม

ในงาน InnBuddy นอกจากจะเป็นตัวแทนของนวัตกร ในการส่งต่อความรู้ และความเข้าใจของสินค้านวัตกรรมให้ทุกคนได้เข้าใจ และอธิบายความหมายของนวัตกรรม

ยังได้พูดถึงหน้าที่หลักของ InnBuddy ในการสร้าง คุณค่า (Value) ในรูปแบบของการสร้างช่องทางการขาย ช่วยทำการตลาด ประชาสัมพันธ์เพื่อให้สินค้า หรือบริการที่ผ่านการคิดค้น และพัฒนาจนกลายเป็นนวัตกรรมชั้นยอด ถูกแพร่กระจายออกไป เพื่อสร้างคุณค่าให้ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้ ต่อไป

เราขายอะไร?

InnBuddy เพื่อนแท้นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์แรกภูมิใจเสนอคือ เมล็ดกาแฟคั่ว VAGASO Biotic Process

จุดเริ่มต้นของ VAGASO Coffee ภายใต้การจัดจำหน่ายของ InnBuddy กาแฟนวัตกรรม Biotic Process ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA มีนวัตกรผู้เชี่ยวชาญที่อยู่กับการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมมายาวนานกว่า 20 ปี ทำการคิดค้นและพัฒนาให้เมล็ดกาแฟมีความคล้ายคลึงกับกาแฟขี้ชะมด

ส่งผลให้รสชาติ กลิ่น และคุณประโยชน์สรรพคุณทางยาครบถ้วน

โดยใช้แนวคิด “เหมือนแต่แตกต่าง” โดยได้รสชาติที่นุ่มนวลกลมกล่อม มีสรรพคุณทางยาที่ดี แต่ราคาถูกกว่า เพื่อคอกาแฟโดยเฉพาะ โดยแก้โจทย์ที่ว่า “กาแฟดี ไม่จำเป็นต้องแพง” สามารถดื่มกาแฟเพื่อเติมเต็มทางด้านคุณค่าของรสชาติ และสุขภาพได้ในทุกๆ แก้ว และทุกๆ วัน

อธิบายนวัตกรรมกาแฟขี้ชะมด

VAGASO Biotic Process กาแฟนวัตกรรมเมล็ดแรกของคนไทย ที่เพิ่มคุณค่าของ รสชาติ และ สุขภาพ รวมถึงเกษตรกรไทยได้ประโยชน์ ในเวลาเดียวกันได้อย่างลงตัว

GABA ปริมาณสูง คาเฟอีนลดลง (ใจไม่สั่น) รสนุ่มกลมกล่อม ดื่มง่าย ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่รังแกสัตว์

นอกจากกาแฟที่ผ่านกระบวนการ Biotic Process แล้ว ก็ยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟแบบ Dry Process ภายใต้แบรนด์ VAGASO Coffee ให้ได้เลือกดื่มกันอีกด้วย ซึ่งตัวเลือกสินค้าจะเป็น เมล็ดกาแฟคั่ว และแบบดริปแบค (Drip Bag) พร้อมระดับการคั่วที่เลือกเองได้ คือ คั่วระดับกลาง ที่ให้ความหอมของกลิ่นน้ำผึ้งป่า รสชาติออกทางผลไม้นิดๆ หวานติดปลายลิ้นหลังการดื่ม และคั่วระดับเข้ม ที่สำหรับคนชอบรสชาติกาแฟเข้มๆ โดนใจสุดๆ

รางวัลกาแฟนวัตกรรม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 1. รางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2018 ด้านเศรษฐกิจ
 2. รางวัล SME START UP AWARDS 2018
 3. TOP TEN AGRI PLUS AWARDS ปี 2019
 4. TOP 100 WORLD FOOD INNOVATION AWARDS 2019
ทำไมต้องเลือกซื้อ เมล็ดกาแฟคั่ว VAGASO
 • มีการพัฒนาด้วยนวัตกรรมของคนไทย กาแฟปลูกในประเทศไทย เกษตรกรไทยได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
 • ราคาประหยัดกว่าแต่ได้กลิ่นหอม รสชาติ และคุณประโยชน์คล้ายกาแฟขี้ชะมด
 • มีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆ ด้าน เช่น ลดอาการปวดหัวไมเกรน, ปวดหัวแบบไม่มีสาเหตุ, ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคทางสมองโดยเฉพาะ อัลไซเมอร์ (Alzheimer) และ พาร์กินสัน (Parkinson), บำรุงสมองให้มีความจำดีขึ้น
 • การันตีไม่มีสารตกค้างใดๆ (Bio organic process) ที่ติดมากับเมล็ดกาแฟอย่างแน่นอน สามารถดื่มได้อย่างสบายใจ
 • ช่วยผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มตัว
 • เป็นอีกวิธีช่วยนวัตกรคนไทยให้พัฒนาสิ่งดีๆ ออกมาสู่คนไทย และสร้างชื่อเสียงต่อประเทศชาติ

เยี่ยมชมร้านของเรา ในแอปฯ ช้อปปี้

รีวิวจากลูกค้าของเรา

6 เหตุผล

ทำไมต้องเลือก อินน์บัดดี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

line innbuddy
email innbuddy
facebook innbuddy
tel innbuddy

อย่าลืม! แอดไลน์ @innbuddy เพื่อรับข่าวสาร และโพรโมชันจากทางร้าน