นวัตกรรมกระบวนการกาแฟขี้ชะมด

สินค้านวัตกรรม

InnBuddy คือ ศูนย์รวมธุรกิจนวัตกรรมไทย ที่มีการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมซึ่งผ่านการคัดสรรมาอย่างดีที่สุด ช่วยให้ชีวิตคุณสะดวกขึ้น ง่ายขึ้น และดีขึ้น เรามีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยก้าวสู่การเป็น ไทยแลนด์ 4.0  สินค้าดีมีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์แรกภูมิใจเสนอคือ

เมล็ดกาแฟคั่ว VAGASO Biotic Process

เราคือใคร? ความหมายของนวัตกรรม เราขายอะไร? ทำไมต้องเลือก InnBuddy

InnBuddy เราคือใคร?

ด้วยการคลุกคลีอยู่วงการสื่อมวลชนมา 30 ปี มีโอกาสได้รู้จักกับนวัตกรผู้ผลิตสินค้านวัตกรรมหลายประเภท แต่ปัญหาที่พบเจออยู่เสมอคือ เมื่อคิดค้นหรือพัฒนาสินค้านวัตกรรมให้เกิดความน่าสนใจเพื่อนำไปใช้งานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร? จะต่อยอดองค์ความรู้ และหาช่องทางออกจำหน่ายอย่างไร? เราจึงมองเห็นความสำคัญตรงนี้ และคิดว่าคนไทยควรได้รู้จักกับสินค้านวัตกรรมชั้นดีที่สู้กับต่างประเทศได้แบบไม่อายใคร

ผู้บริโภคกับนวัตกรรม : ทุกนวัตกรรมจะกลายเป็น 1 นวัตกรรมได้นั้น ต้องผ่านการแก้ปัญหา หรือในวงการนวัตกรรมเรียกว่า Pain Point หมายถึง ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้บริโภคที่เกิดขึ้น เช่น ความไม่ชอบ ไม่พึงพอใจ ชีวิตมีความยากลำบาก ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต จนทำให้ผู้บริโภคต้องมองหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว นวัตกรรมซึ่งเป็นตัวสินค้า หรือบริการบางอย่างที่ตอบโจทย์ชีวิต และทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป

ความหมายของนวัตกรรม

นวัตกรรม คือ นวัตกรรมประกอบด้วย 3 อย่าง 1.ต้องมีความใหม่ในสิ่งนั้น 2.ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มคุณค่าของสิ่งๆ นั้น 3.ต้องสามารถแพรกระจาย หรือจำหน่ายได้จริง

“นวัตกรรม” อ่านว่า (นะ-วัด-ตะ-กำ) ตรงกับภาษาอังกฤษว่า innovation แปลว่า การกระทำหรือสิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ ฯลฯ เกิดจากการนำคำว่า (นวตา) (บาลี) อ่านว่า (นะ-วะ-ตา) แปลว่า ความใหม่ กับคำว่า (กรฺม) (สันสกฤต) อ่านว่า (กัร-มะ) แปลว่า การกระทำ มาสมาสกัน เป็นคำใหม่ว่า “นวัตกรรม” หมายถึง การซ่อมใหม่ การซ่อมแซม หรือ สิ่งที่ทำขึ้นใหม่ หรือแปลกจากเดิม อาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ ฯลฯ

องค์ประกอบ 3 อย่าง

 1. นวัต คือ ความใหม่ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่จะเป็นนวัตกรรมเสมอไป เพราะในองค์ประกอบของนวัตกรรม 1 ในนั้นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ความใหม่ โดยแบ่งระดับเป็น ใหม่ในระดับของตัวเราเอง / ระดับจังหวัด / ระดับองค์กร หรืออุตสาหกรรมที่เราอยู่ / ระดับประเทศ / ระดับโลก
 2. มีเทคโนโลยี ที่ช่วยทำให้เกิดความใหม่นั้นขึ้นมาแบบไม่เหมือนใคร และยังไม่มีใครเคยทำมาก่อน เพื่อเพิ่มคุณค่าในสิ่งๆ นั้น เช่นเกษตรกรปลูกกะเพรา วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในการต่อยอด ให้ใบกะเพรา มีกลิ่นที่หอมขึ้น และสรรพคุณทางยาในการป้องกันหวัด, ขับลมในกระเพาะอาหารได้ดีขึ้น ฯลฯ เราจะเรียกเกษตรกรนั้นว่า เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์
 3. สามารถขายได้ หรือต้องแพรกระจายได้ สิ่งๆ นั้นต้องมีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ หรือคุณค่าทางสังคม คนในสังคมเกิดการยอมรับ มีการซื้อแล้วไปใช้ เกิดการบอกต่อ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของมันเอง ดังนั้นจึงเห็นว่านวัตกรรมไม่จำเป็นต้องมีคุณค่าเป็นตัวเงิน แต่มีคุณค่าในระดับที่คนต้องบอกต่อ หรือเอาชิ้นงานนั้นแพร่กระจายออกไปในทุกภาคส่วนได้

“ต้องแพรกระจายได้” คำนี้เป็นการบงบอกว่าไม่จำเป็นต้องขายได้อย่างกว้างขวาง แต่ต้องมีคนรู้จัก บอกต่อ และสามารถนึกถึงได้ทันทีว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ในแบบไม่เคยมีใครทำมาก่อน

ส่วนนี้เองที่ Innbuddy จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการสร้างช่องทางการขาย ช่วยทำการตลาด ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้สินค้า หรือบริการที่ผ่านการคิดค้น และพัฒนาจนกลายนวัตกรรมชั้นยอดถูกแพร่กระจายออกไป

เราขายอะไร?

InnBuddy สินค้าดีมีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์แรกภูมิใจเสนอคือ เมล็ดกาแฟคั่ว VAGASO Biotic Process

จุดเริ่มต้นของ VAGASO Coffee ภายใต้การจัดจำหน่ายของ InnBuddy กาแฟนวัตกรรม Biotic Process ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA มีนวัตกรผู้เชี่ยวชาญที่อยู่กับการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมมายาวนานกว่า 20 ปี ทำการคิดค้นและพัฒนาให้เมล็ดกาแฟมีความคล้ายคลึงกับกาแฟขี้ชะมด

ส่งผลให้รสชาติ กลิ่น และคุณประโยชน์สรรพคุณทางยาครบถ้วน

โดยใช้แนวคิด “เหมือนแต่แตกต่าง” โดยได้รสชาติที่นุ่มนวลกลมกล่อม มีสรรพคุณทางยาที่ดี แต่ราคาถูกกว่า เพื่อคอกาแฟโดยเฉพาะ โดยแก้โจทย์ที่ว่า “กาแฟดี ไม่จำเป็นต้องแพง” สามารถดื่มกาแฟเพื่อเติมเต็มทางด้านคุณค่าของรสชาติ และสุขภาพได้ในทุกๆ แก้ว และทุกๆ วัน

อธิบายนวัตกรรมกาแฟขี้ชะมด

VAGASO Biotic Process กาแฟนวัตกรรมเมล็ดแรกของคนไทย ที่เพิ่มคุณค่าของ รสชาติ และ สุขภาพ รวมถึงเกษตรกรไทยได้ประโยชน์ ในเวลาเดียวกันได้อย่างลงตัว

GABA ปริมาณสูง คาเฟอีนลดลง (ใจไม่สั่น) รสนุ่มกลมกล่อม ดื่มง่าย ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่รังแกสัตว์

นอกจากกาแฟที่ผ่านกระบวนการ Biotic Process แล้ว ก็ยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟแบบ Dry Process ภายใต้แบรนด์ VAGASO Coffee ให้ได้เลือกดื่มกันอีกด้วย ซึ่งตัวเลือกสินค้าจะเป็น เมล็ดกาแฟคั่ว และแบบดริปแบค (Drip Bag) พร้อมระดับการคั่วที่เลือกเองได้ คือ คั่วระดับกลาง ที่ให้ความหอมของกลิ่นน้ำผึ้งป่า รสชาติออกทางผลไม้นิดๆ หวานติดปลายลิ้นหลังการดื่ม และคั่วระดับเข้ม ที่สำหรับคนชอบรสชาติกาแฟเข้มๆ โดนใจสุดๆ

รางวัลกาแฟนวัตกรรม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 1. รางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2018 ด้านเศรษฐกิจ
 2. รางวัล SME START UP AWARDS 2018
 3. TOP TEN AGRI PLUS AWARDS ปี 2019
 4. TOP 100 WORLD FOOD INNOVATION AWARDS 2019
ทำไมต้องเลือกซื้อ เมล็ดกาแฟคั่ว VAGASO
 • มีการพัฒนาด้วยนวัตกรรมของคนไทย กาแฟปลูกในประเทศไทย เกษตรกรไทยได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
 • ราคาประหยัดกว่าแต่ได้กลิ่นหอม รสชาติ และคุณประโยชน์คล้ายกาแฟขี้ชะมด
 • มีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆ ด้าน เช่น ลดอาการปวดหัวไมเกรน, ปวดหัวแบบไม่มีสาเหตุ, ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคทางสมองโดยเฉพาะ อัลไซเมอร์ (Alzheimer) และ พาร์กินสัน (Parkinson), บำรุงสมองให้มีความจำดีขึ้น
 • การันตีไม่มีสารตกค้างใดๆ (Bio organic process) ที่ติดมากับเมล็ดกาแฟอย่างแน่นอน สามารถดื่มได้อย่างสบายใจ
 • ช่วยผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มตัว
 • เป็นอีกวิธีช่วยนวัตกรคนไทยให้พัฒนาสิ่งดีๆ ออกมาสู่คนไทย และสร้างชื่อเสียงต่อประเทศชาติ

เยี่ยมชมร้านของเรา ในแอปฯ ช้อปปี้

รีวิวจากลูกค้าของเรา

6 เหตุผล

ทำไมต้องเลือก อินน์บัดดี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

line innbuddy
email innbuddy
facebook innbuddy
tel innbuddy

อย่าลืม! แอดไลน์ @innbuddy เพื่อรับข่าวสาร และโพรโมชันจากทางร้าน